เงื่อนไงการยกเลิก

  1. ท่านสามารถเลื่อนสัมมนาได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น และท่านต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วันก่อนสัมมนา มิฉะนั้น จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
  2. สำหรับสัมนนาที่มีมูลค่าไม่เกิน 5,000 บาท ทาง GST ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือการคืนเงิน แต่ท่านสามารถเข้าร่วมสัมมนาที่จัดขึ้นในครั้งต่อไปได้ หรือสามารถโอนสิทธิ์การเรียนนี้ไปให้กับผู้อื่นเข้าเรียนแทนได้ ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ชำระเงิน
  3. สำหรับสัมมนาที่มีมูลค่าเกิน 5,000 บาท สามารถขอยกเลิกได้ภายใน 1 เดือน นับจากวันที่ชำระเงิน โดยทาง GST จะคิดค่าดำเนินการ 20% ก่อนการคืนยอด

นโยบายการจัดส่งสินค้า

  1. ระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า จะอยู่ที่ 2-10 วันทำการ โดยประมาณ ขึ้นอยู่กับบริษัทผู้ให้บริการขนส่ง พื้นที่จัดส่งสินค้า หรือ ประเภทของตัวแทนจำหน่าย  
    โดยไม่นับวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ และวันหยุดราชการ
  2. บริษัทฯ จะเริ่มนับระยะเวลาการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ลูกค้าได้รับ SMS หรือ E-Mail ยืนยันการสั่งซื้อสินค้าที่มีการชำระเงินเต็มจำนวนสำเร็จเท่านั้น
  3. ลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่อยู่จัดส่งสินค้า เมื่อได้ทำการสั่งซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้ว
  4. บริการจัดส่งสินค้าเฉพาะภายในประเทศไทยเท่านั้น สำหรับการจัดส่งสินค้าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ยะลา ปัตตานี และ นราธิวาส) ระยะเวลาในการจัดส่ง จะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในช่วงเวลานั้นๆ โดยทางบริษัทฯ จะจัดส่งให้ตามความเหมาะสม
  5. ค่าบริการจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับปริมาณและระยะทางการส่ง โดยที่บริษัทฯ จะแจ้งก่อนลูกค้าทำการสั่งซื้อ