Sale!

Genius Family Consultant

45,000.00 ฿ 39,000.00 ฿

SKU: GST-GECGC-11 หมวดหมู่: ,

Genius Family Consultant ถูกสร้างเพื่อสนับสนุนให้ทุกครอบครัวมี ความสุขพร้อมหน้าด้วยหลักการ Genius & Talent Dynamics ที่พร้อมให้ทุกคน เข้าใจในความเป็นปัจเจกบุคคลที่มีความแตกต่าง หากเข้าใจในความแตกต่าง และยอมรับ ได้แล้วนั้น ทุกครอบครัวย่อมมีความสุขเพิ่มขึ้น รวมถึงการเรียนรู้ในเรื่องของแนวทาง การพัฒนาสมองของเด็กที่จะช่วยให้ เด็กทุกคนสามารถแสดงความเป็น Genius ของเค้าออกมาได้อย่างเต็มที่ เพื่อเตรียมพร้อมพวกเขาให้สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุข ในยุคศตวรรษที่ 21